Το πρόγραμμα topoTools εκτελείται μέσω Autocad (οποιαδήποτε έκδοση) και αποτελεί σημαντικό εργαλείο για μηχανικούς.
Ενημερώνεται καθημερινά και βοηθάει σε πολλές καθημερινές εργασίες όπως:

  • εισαγωγή τρισδιάστων σημειων στο Autocad από αρχείο text
  • αναγραφή διαστάσεων και κορυφών σε γραμμή ορίου
  • δημιουργία πίνακα συνεταγμένων γραμμής ορίου
  • δημιουργία κανάβου
  • υπολογισμός και σχεδίαση τρισδιάστατων τριγώνων (triangulation)
  • δημιουργία και σχεδίαση ισοϋψών καμπυλών με αναγραφή του υψομέτρου των

μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να την χρησιμοποιήσετε δοκιμαστικά για 15 ημέρες από

εδώ