Η διεύθυνση μας

Ι. Λευθεραίου 26

71305 Ηράκλειο

Κρήτη

τηλ. : 2810312600

κιν. : 6936611615

email : alkis@savvakis.info

alkis.savvakis@gmail.com