Δίνουμε μεγάλη έμφαση στην ποιότητα της κατασκευής μέσω του διαρκούς ποιοτικού ελέγχου των χρησιμοποιούμενων υλικών των προμηθευτών και της παρεχόμενης υπηρεσίας-εργασίας των υπεργολάβων-εργατών. Για το λόγο αυτό γίνεται διαρκώς λεπτομερής αξιολόγηση όλων των προμηθευτών και των συνεργατών μας με κριτήριο το καλύτερο πάντα ποιοτικό αποτέλεσμα μέσω ενός συστήματος περιοδικής κοστολόγησης, αποτύπωσης και παρακολούθησης των έργων.

Η διαδικασία της επίβλεψης αναφέρεται στον διαρκή έλεγχο των οικοδομικών εργασιών σε κάθε φάση από τον επιβλέποντα Μηχανικό του έργου. Το γραφείο μας είναι παρόν σε κάθε φάση υλοποίησης του έργου και με συνεχείς ελέγχους διασφαλίζει την ποιότητα των εργασιών.

Φάση οικοδομικού σκελετού

 1. Χάραξη του έργου στο έδαφος για την εκσκαφή – έλεγχος υψομέτρων – καθορισμός βάθους εκσκαφής.
 2. Εκσκαφή – έλεγχος βάθους, εδάφους – επιπεδότητας πυθμένα εκσκαφής.
 3. Έλεγχος ξυλοτύπων και σιδηρών οπλισμών σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη σε όλες τις φάσεις ανέγερσης του οικοδομικού σκελετού (θεμελίωση, τοιχεία υπογείου, πλάκες – δοκοί, κολόνες).
 4. Έλεγχος των απαιτούμενων τεχνικά και ποιοτικά θερμομονωτικών στρώσεων του σκελετού.

Φάση κτισιμάτων

 1. Χάραξη των εξωτερικών και εσωτερικών τοίχων σύμφωνα με την μελέτη.
 2. Έλεγχος διαστάσεων κουφωμάτων, οπλισμών σενάζ.
 3. Έλεγχος της τοποθέτησης της θερμομονωτικής στρώσης που απαιτεί ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης εντός της τοιχοποιίας.
 4. Έλεγχος της διαμόρφωσης στοιχείων της όψης που κατασκευάζονται από οπτόπλινθους (τούβλα).
 5. Επιμετρήσεις.

Φάση επιχρισμάτων

 1. Έλεγχος των υαλοπλεγμάτων και νευρομετάλ που απαιτείται να τοποθετηθούν πριν το λάσπωμα στις διακλαδώσεις των ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, και στις ζώνες ένωσης διαφορετικών υλικών (μπετόν με τοίχο ή τοίχος με θερμομονωτική στρώση).
 2. Έλεγχος της οριζόντιας και κατακόρυφης επιπεδότητας των επιφανειών και ακμών που επιχρίονται.
 3. Παρακολούθηση των τελικών όψεων που διαμορφώνονται με επίχρισμα.
 4. Επιμετρήσεις.

Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις
Οι απαιτούμενες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις παρακολουθούνται από το τεχνικό μας γραφείο ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές ποιότητας της μελέτης και των κανονισμών.

Κουφώματα
Τα σύγχρονα κουφώματα πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζει ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων. Περιλαμβάνουνε συστήματα θερμοδιακοπής στο πλαίσιο του κουφώματος, διπλό ή τριπλό τζάμι με ευγενές αέριο ή κενό στο εσωτερικό ώστε να ελαχιστοποιούνται οι θερμικές απώλειες και να μειώνεται η περιττή κατανάλωση ενέργειας. Η σύσταση στους πελάτες μας είναι να χρησιμοποιούνται κουφώματα εταιρειών με πιστοποίηση για την θερμική τους συμπεριφορά και την γενικότερη τους ποιότητα. Η σύγχρονή τεχνολογία επιτρέπει μεγάλη αντοχή στον χρόνο και στις περιβαλλοντικές συνθήκες ανεξάρτητα από το υλικό επιλογής (αλουμίνιο, ξύλο, συνθετικό).

Δάπεδα – Εσωτερική διαρρύθμιση – Χρωματισμοί
Η τελική εικόνα ενός κτιριακού έργου καθορίζεται από το τελικό εξωτερικό του περίβλημα το οποίο είναι τα δάπεδα και οι χρωματισμοί. Είμαστε παρόν και στην τελική αυτή φάση συμβουλεύοντας τους πελάτες μας για την επιλογή των χρωμάτων και των δαπέδων με την βοήθεια κατάλληλων τρισδιάστατων απεικονίσεων.

Περιβάλλον χώρος
Σημαντικό ζήτημα στις κατοικίες συνιστά η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου. Σχεδιάζεται με κριτήριο την αισθητική του χώρου και την λειτουργικότητα λαμβάνοντας υπ’ όψιν πως συνιστά μια μεταβατική ζώνη ανάμεσα στην κατοικία και το φυσικό περιβάλλον. Φιλοσοφία μας είναι να υπάρχει λογική συσχέτιση ανάμεσα στις επιφάνειες που πλακοστρώνονται και σε αυτές που φυτεύονται.

Γενικά η εμπειρία μας σας εγγυάται ότι η συνεργασία μας για την ολοκλήρωση του έργου σας θα έχει τα βέλτιστα κατασκευαστικά, ποιοτικά, χρονικά και οικονομικά αποτελέσματα για εσάς. Αν σκοπεύετε ή βρίσκεστε στην φάση κατασκευής, οποιουδήποτε έργου τότε επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να μελετήσουμε, να αναλύσουμε και να οργανώσουμε μαζί την κατασκευή του έργου σας. Η συνεργασία σας με μας θα σας ικανοποιήσει απόλυτα και το έργο σας θα διεκπεραιωθεί άμεσα, άρτια και με το ελάχιστο οικονομικό κόστος για εσάς.